Klub astronomů Liberecka Česká astronomická společnost Astroturistika v Jizerských horách SUNDISK - firemní akce Město Turnov
Aktuální informace a pozvánky

Hvězdárna je otevřena každoupo prázdninách každou první neděli v měsíci od 14 do 16 hod. 

Aktuální mapka oblohy:

mapka oblohy


Restart v novém hávu 7. 6. 2020 a pozvánka Slunovrat 20. června

V neděli odpoledne (7. 6. 2020) se po jarní pauze způsobené coronulou opětovně otevřela pro veřejnost hvězdárna v Turnově. V době nucené výluky jsme nezaháleli a kompletně jsme modernizovali přístrojové vybavení.

Na akci přišla asi padesátka zájemců (ve věku 4-86 let), kterým jsme novou techniku představili a zpočátku jsme také stihli pozorovat skvrny na Slunci. Poté se však obloha zatáhla, tak došlo na sledování pozemních cílů. V posluchárně proběhla přednáška o novinkách z astronomie a kosmonautiky, nechyběl ani přehled zajímavých úkazů na obloze v průběhu letošního léta. Atmosféra byla velmi příjemná a už se těšíme na další akce.

Na hvězdárně proběhne 20. 6. akce Slunovrat, kdy od 18 hodin bude možné vyslechnout povídání o Slunci. Poté je v plánu táborák s možností opékání vuřtů a za jasného počasí pozorování vybraných objektů letní oblohy.

Pravidelné akce pro vás připravujeme i v létě. Na 20. července se v liberecké iQLANDII v planetáriu chystá společné sledování online přenosu startu sondy k Marsu s přednáškou. 15. srpna proběhne tradiční Den a noc na Jizerce u Muzea Jizerských hor, kde kromě přednášek proběhne i pozorování Slunce a objektů na obloze (podle počasí). Od září pokračuje cyklus přednášek v jablonecké městské knihovně a Večery pod hvězdami v iQLANDII. No a hvězdárna? Ta bude otevřena při vhodných příležitostech - pozorovat budeme Jupiter, Saturn a Mars. Sledujte web a facebook.
.

Vítejte na webu turnovské hvězdárny

Jsme velice rádi, že se nám podařilo ve spolupráci s městem Turnov zastavit devastaci tohoto unikátního objektu a navrátit jej původnímu účelu a to popularizaci astronomie. Jakožto jediná „lidová“ hvězdárna v Libereckém kraji nabízíme pořady pro školy i veřejnost a poskytujeme zázemí pro turnovský astronomický kroužek. Budeme velice rádi, pokud si uděláte čas k návštěvě a nahlédnete s námi do tajemství vesmíru.

SUNDISK s.r.o. a Klub astronomů Liberecka, pobočka České astronomické společnosti

Velký dík patří městu Turnov, které investovalo finanční prostředky do nezbytné základní rekonstrukce a dále našim partnerům, společnostem Premedis s.r.o., Supra Praha s.r.o. a v neposlední řadě České astronomické společnosti za finanční a materiální podporu.